Przejdź do treści strony

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne MedicLife zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej 
www.przychodniazloczew.pl

Data publikacji strony internetowej:  
Data ostatniej dużej aktualizacji:  

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Nasze cele przy tworzeniu strony internetowej:

  • łatwość w użyciu, czytelność i zrozumiałość,
  • pomocność w życiu codziennym

dostępność dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności.

Działania podejmowane przy tworzeniu strony internetowej:

  • piszemy prostym, powszechnie zrozumiałym językiem,
  • dzielimy treści na krótkie akapity, używamy krótkich zdań,
  • internauta może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”,
  • dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki temu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli według Ciebie na tej stronie internetowej są problemy wynikające z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej,  zgłoś to do nas mailowo na adres mediclife.zloczew@wp.pl lub telefonicznie : + 48 787-113-084

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje  w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne MedicLife sp. z o.o. , ul. Wieluńska 1A, 98-270 Złoczew

1. Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Wieluńskiej, wejście to znajduję się od strony wjazdu na parking i jest ono na płaskim, równym terenie. Drugie drzwi wejściowe znajdują się z tyłu budynku – za parkingiem i służą głównie jako droga ewakuacyjna.

2. Rejestracja znajduje się w poczekalni na wprost głównych drzwi wejściowych.

3. Budynek jest parterowy w pełni dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w poczekalni po lewej stronie rejestracji.

5. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, które znajduje się naprzeciwko głównych drzwi wejściowych.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Posiadamy przenośne pętle indukcyjne.

8. W przychodni pracuje Asystent dla osób z niepełnosprawnościami, który w razie potrzeby służy pomocą na terenie obiektu. 

Zapraszamy do kontaktu